Disclaimer

ZorgLoont streeft ernaar de internetsite www.zorgloont.nl zo eenvoudig en gebruiksvriendelijk mogelijk te houden. De internetsite is dan ook voortdurend in ontwikkeling. Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van deze internetsite besteden, is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is.

Vragen, opmerkingen of suggesties over de inhoud van de internetsite kunt u via een e-mail naar de webmaster (info[at]zorgloont.nl) aan ons kenbaar maken. Ook als u meent dat de internetsite niet volledig is of fouten bevat horen wij dit graag van u. De informatie op deze internetsite wordt (vrijwel) dagelijks aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

ZorgLoont kan er niet voor instaan dat de informatie op deze internetsite geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. ZorgLoont sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze internetsite, of met de tijdelijke onmogelijkheid om de site te kunnen raadplegen. ZorgLoont is ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van deze internetsite verkregen is.