Opdrachtgevers

ZorgLoont voert uw zoekopdrachten uit op basis van no cure no pay. Onze werkzaamheden bestaan uit vijf fasen waarbij wij u tijdig en nauwgezet informeren over onze vorderingen en resultaten.

  • Het eerste contact
  • Juiste kandidaat
  • Presentatie en sollicitatie
  • Afsluiten contract
  • Afronding en evaluatie

Het eerste contact

Eén van onze adviseurs legt de basis in een persoonlijk kennismakingsgesprek. In dit gesprek komen alle relevante aspecten van uw organisatie (bedrijfscultuur, visie en beleid), de functie en het profiel van de ideale kandidaat aan de orde. Onze adviseur zal u adviseren over de haalbaarheid van de opdracht, de aanpak en verwachte doorlooptijd. Op basis van de verkregen informatie stellen wij een voorlopig functieprofiel op. Na uw goedkeuring en opdrachtbevestiging start ZorgLoont met het selectieproces.

Juiste kandidaat

Voor het uitvoeren van de opdracht benaderen wij potentiële kandidaten uit onze netwerken en diverse 'talent pools'. Tevens publiceren wij, indien gewenst, de vacature(s) op onze internetsite, andere relevante sites en/of in landelijke dagbladen en vakbladen.

Geïnteresseerde en potentieel geschikte kandidaten toetst ZorgLoont in een persoonlijk intakegesprek op vaktechnische aspecten, persoonlijke kwaliteiten en competenties. De volgende stap is een onderzoek naar de verenigbaarheid van de persoonlijkheid van de kandidaat en de cultuur van de organisatie. Ter ondersteuning van het werving & selectie traject kan desgewenst ook een Assessment of Persoonlijkheidstest worden ingezet.

Presentatie & sollicitatieprocedure

ZorgLoont stelt van de meest geschikte kandidaten een persoonlijk profiel op en leggen dit ter beoordeling aan u voor. Wij adviseren, maar uiteraard bepaalt u voor elke kandidaat het verdere verloop van de procedure. ZorgLoont kan u ondersteunen bij uw keuze door middel van een assessment en/of persoonlijkheidstest.

Wij verrichten de gehele administratieve afhandeling, waaronder het plannen en bevestigen van afspraken. Tijdens sollicitatiegesprekken met één van onze kandidaten kunnen wij desgewenst aanwezig zijn.

Afsluiten contract

Indien onze bemiddeling resulteert in een arbeidsovereenkomst leggen wij dit vast in een contract conform uw gekozen vorm van arbeidsbemiddeling (zie Diensten)

Evaluatie en afronding

Elke ervaring kan ons iets leren zodat wij in de toekomst nog beter tegemoet kunnen komen aan de wensen van onze opdrachtgevers en kandidaten. Daarom vragen wij u naar uw mening over de samenwerking en naar de wijze waarop de opdracht is uitgevoerd.