Privacy Statement

ZorgLoont beschermt de privacy van haar bezoekers. Wij doen er alles aan om uw bezoek aan onze site tot een veilige ervaring te maken. Alle privacygevoelige informatie die u aan ons verstrekt, valt onder deze Privacy Statement.

Om haar internetsite en de daaraan verbonden diensten aan haar gebruikers beschikbaar te kunnen stellen, dient ZorgLoont in een aantal gevallen persoonsgegevens te verwerken. Deze verwerking dient te voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming. ZorgLoont hanteert een volledig privacybeleid. Wij beschermen de privacy van de gevoelige informatie die u aan ons verstrekt en spannen ons in deze informatie vertrouwelijk te behandelen.

Registratie gegevens

Wanneer u zich via onze internetsite bij ZorgLoont wilt inschrijven, vragen wij u om enkele persoonsgegevens in te vullen en uw CV te uploaden. Deze gegevens en uw CV worden verwerkt teneinde:

  • Een baan voor u te vinden en de diensten die door ZorgLoont via deze internetsite worden aangeboden aan u ter beschikking te stellen en uit te (kunnen) voeren;
  • Het gebruiksgemak van de internetsite van ZorgLoont te vergroten en onze dienstverlening te (kunnen) optimaliseren;
  • Indien u zich heeft ingeschreven als werkzoekende gebruiken wij uw gegevens om u incidenteel te informeren over de diensten van ZorgLoont.

Bewaartermijn gegevens

Wanneer u zich via onze internetsite bij ZorgLoont inschrijft hanteren wij de volgende bewaartermijn voor uw gegevens:

  • Indien u heeft gesolliciteerd op een specifieke vacature en deze niet door u zal worden ingevuld, zullen wij uw gegevens verwijderen, binnen ongeveer 4 weken na het afronden van de procedure;
  • Indien u zich aanmeld bij ZorgLoont als werkzoekende zullen wij uw gegevens tot 5 jaar na het laatste contactmoment in ons bestand houden. U kunt zich ten alle tijden tussentijds uitschrijven als werkzoekende.

Verwerking gegevens

De door u verstrekte gegevens zullen worden verwerkt in onze beveiligde database.

Verstrekken gegevens aan derden

Wanneer u het registratieformulier invult en/of een sollicitatie instuurt, geeft u daarmee expliciet toestemming aan ZorgLoont om uw persoonlijke gegevens aan een opdrachtgever ter beschikking te stellen, totdat u aangeeft dit niet meer te willen. Vanzelfsprekend is elke opdrachtgever aan wie wij uw gegevens doorgeven, gehouden om eveneens uw privacy te respecteren.

ZorgLoont zal uw persoonlijke gegevens niet, anders dan hiervoor omschreven, zonder uw voorafgaande toestemming verkopen, verspreiden of bekendmaken aan derden, tenzij zij hiertoe verplicht is op grond van de wet, CAO, gedragsregels of een rechterlijk bevel.

Internetsite informatie

Wij verzamelen informatie over bezoekers van onze internetsite. Bijvoorbeeld om te zien hoeveel gebruikers een bepaalde pagina bekijken en welke pagina's het meest bezocht worden. Deze informatie wordt gebruikt om ons te helpen de site zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken en te houden. En bovendien om ervoor te zorgen dat wij informatie aanbieden die u belangrijk vindt.

Vragen of opmerkingen

Onze relaties mogen altijd weten welke informatie ZorgLoont over hen bewaart. Ze kunnen om inzage vragen en eventuele onjuistheden aangeven, wijzigingen voorstellen of verzoeken om verwijdering van gegevens. Daartoe kan een schriftelijk verzoek worden ingediend door een mail te sturen naar info[at]zorgloont.nl

ZorgLoont behoudt zich het recht voor deze Privacy Statement aan te passen indien wijzigingen in ons beleid, bedrijfsvoering, de wet of rechtspraak daartoe aanleiding geven.