Privacy Statement

ZorgLoont beschermt de privacy van haar bezoekers. Wij doen er alles aan om uw bezoek aan onze site tot een veilige ervaring te maken. Alle privacy-gevoelige informatie die u aan ons verstrekt, valt onder deze Privacy Statement.

Om haar internetsite en de daaraan verbonden diensten aan haar gebruikers beschikbaar te kunnen stellen, dient ZorgLoont in een aantal gevallen persoonsgegevens te verwerken. Deze verwerking dient te voldoen aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. ZorgLoont hanteert een volledig privacybeleid. Wij beschermen de privacy van de gevoelige informatie die u aan ons verstrekt en spannen ons in deze informatie vertrouwelijk te behandelen.

Registratie gegevens

Wanneer u zich via onze internetsite bij ZorgLoont wilt inschrijven, vragen wij u om enkele persoonsgegevens in te vullen. Deze gegevens worden verwerkt teneinde:

  • Een baan voor u te vinden en de diensten die door ZorgLoont via deze internetsite worden aangeboden aan u ter beschikking te stellen en uit te (kunnen) voeren;
  • Het gebruiksgemak van de internetsite van ZorgLoont te vergroten en onze dienstverlening te (kunnen) optimaliseren;
  • U te informeren over de diensten van ZorgLoont.

Verstrekken gegevens aan derden

Wanneer u het registratieformulier invult en/of een sollicitatie instuurt, geeft u daarmee expliciet toestemming aan ZorgLoont om uw persoonlijke gegevens aan een opdrachtgever ter beschikking te stellen, totdat u aangeeft dit niet meer te willen. Vanzelfsprekend is elke opdrachtgever aan wie wij uw gegevens doorgeven, gehouden om eveneens uw privacy te respecteren.

ZorgLoont zal uw persoonlijke gegevens niet, anders dan hiervoor omschreven, zonder uw voorafgaande toestemming verkopen, verspreiden of bekendmaken aan derden, tenzij zij hiertoe verplicht is op grond van de wet, CAO, gedragsregels of een rechterlijk bevel.

Aansprakelijkheid

ZorgLoont aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de door u verstrekte gegevens door de door haar geselecteerde opdrachtgevers en/of derden, aan wie uw gegevens worden verstrekt nadat u daartoe toestemming heeft gegeven.

Internetsite informatie

Wij verzamelen informatie over bezoekers van onze internetsite. Bijvoorbeeld om te zien hoeveel gebruikers een bepaalde pagina bekijken en welke pagina's het meest bezocht worden. Deze informatie wordt gebruikt om ons te helpen de site zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken en te houden. En bovendien om ervoor te zorgen dat wij informatie aanbieden die u belangrijk vindt.

Vragen of opmerkingen

Onze relaties mogen altijd weten welke informatie ZorgLoont over hen bewaart. Ze kunnen om inzage vragen en eventuele onjuistheden aangeven, wijzigingen voorstellen of verzoeken om verwijdering van gegevens. Daartoe kan een schriftelijk verzoek worden ingediend via de contact pagina of op ons postadres (eveneens via de contact pagina).

ZorgLoont behoudt zich het recht voor deze Privacy Statement aan te passen indien wijzigingen in ons beleid, bedrijfsvoering, de wet of rechtspraak daartoe aanleiding geven.